Registrer Logg inn
mars 26, 2019

 

 

 

 

 Om Oss   
 Stiftelsen Solås og Steinløkka

 

Historikk

Stiftelsen Solås og Steinløkka ble stiftes 29.06.1992 av Vestby kommune, hvis formål er å bygge, eie og drive trygdeboliger for eldre og funksjonshemmede i Vestby kommune. Stiftelsens målsetting er å kunne tilby tilrettelagte boliger til Vestbys befolkning også uten å måtte oppfylle spesielle søkerkrav

 

Prosjekter og drift

Stiftelsen stod som byggherre for utvidelsen av Son bo- og servicesenter som stod ferdig til innflytting 01.08.1993 med 14 leiligheter, samt ombygging og utvidelse av det eksisterende servicesenteret.

Stiftelsen ble opprettet samtidig som Stiftelsen overtok trygdeboliger på Steinløkka i Son (36 stk) og Speidervn i Vestby (10 stk.) med påheftet gjeld og kunne endelig komme i gang med drift av til sammen 60 utleieboliger samt utleie av lokaler til Vestby kommunes drift av servicesenter og hjemmetjenester i Vestby. Stiftelsen kjøpte i juni 1993 naboeiendommen til Steinløkka - Sagbruksvn. 50 som ble bygget om til 2 stk utleieleiligheter. Som senere ble revet og det ble bygget en firemannsbolig som stod ferdig 1. mai 2005, med adresse Sagbruksvn. 46, 48 , 50 52.
I 1999 ble ”Skovly” (som også var en gave til Vestby kommune i sin tid) revet og i 2000 stod fire nye omsorgsboliger klare for innflytting – Speidervn 2, 4, 6, 8.

 

Nordbyhagen

Stiftelsen og Follo BBL/USBL Follo inngikk i 2004 et samarbeid og opprettet utbyggingsselskapet Steinløkka AS.
Stiftelsen eier 40% av aksjene og USBL Follo 60%. Selskapet er opprettet for ”Utbygging av eiendommer i Vestby kommune”.

Selskapet bygget 3 blokker med til sammen 64 leiligheter i Vestby sentrum, og kunne endelig tilby tilrettelagte, sentrumsnære boliger til Vestbys borgere. Stiftelsen eier 20 utleieboliger som tildeles gjennom Vestby kommune, i tillegg til at Vestbys borgere selv kan kjøpe sin egen leilighet i Nordbyhagen borettslag.

Sommer/høst 2012 stod 4 blokker med tilsammen  65 leiligheter ferdig til innflytting i Nordbytunet brl. Stiftelsen eier 19 av leilighetene som tildeles gjennom Vestby kommune. De øvrige leilighetene er andelsleiligheter for kjøp på det åpne markedet.

 

Kontorer og servicesenter

Sommeren 2010 kunne Stiftelsen og deler av Hjemmetjenesten i Vestby kommune flytte inn i nye lokaler i Stenløkka 30 - Son. 250 m2 i en ny etasje over servicesenteret stod ferdig med kontorer og fasiliteter for ansatte.
 1. etg. ble utvidet med større TV-stue, datarom, toaletter og garderober for servicesenteret.

 

Husjordløkka

Høsten 2010 stod 27 utleieleiligheter ferdig for innflytting på Husjordløkka/Deør ved Son.(55-75 m2).

 

Samarbeid med Vestby kommune

Vestby kommune har tildelingsrett for til sammen 130 av stiftelsens boliger.

Stiftelsen Solås og Steinløkka har et nært og fint samarbeid med Vestby kommune, både med administrasjonen, med hjemmetjenesten og rehab.avdelingen i kommunen, da vi server de samme menneskene med hjelp etter behov, og løser de fleste oppgaver til felles beste for våre klientene/beboerne.

Kontaktinformasjon

Stenløkka 30, 1555 Son          Tlf: 64 95 87 50          E-post: post@steinlokka.no

 
 Copyright 2015 - Stiftelsen Solås & Steinløkka   Betingelser for bruk  Uttalelse om privatliv